Divadlo Náměstíčko na Facebooku

Literární výchova trochu jinak

Určitě se všichni vyučující zejména české literatury a dějepisu snaží vyprávět dětem o velikánech literatury i historie co nejpoutavějším způsobem. Pokud je nám ovšem nabídnuta jiná forma, jak se ke slavným osobnostem přiblížit, je velmi vítaná. V úterý 11. 3. byli starší žáci pozváni do štětského kina na představení, jehož cílem bylo seznámit děti se slavným dílem Jana Nerudy Povídky malostranské. Skupina mladých herců předvedla formou divadelního zpracování čtyři příběhy ze slavné Nerudovy knihy. Vystoupení bylo připraveno velmi citlivě s ohledem na věk publika a chlapce i děvčata velmi zaujalo. Děkujeme našim žákům za vzorné chování, aktérům programu a Přemyslu Janštovi i KIZ města Štětí za zprostředkování tohoto velmi pěkného zážitku. Uvítáme, když budeme moci využít další zajímavé nabídky KIZ Štětí.

Pedagogové ZŠ Ostrovní ulice 300, Štětí

www.steti.cz (Zpravodaj města Štětí, ročník 13, číslo 4)    Dnes (2.2.2016 - pozn.) jsem navštívila představení Divadla Náměstíčko Z povídek malostranských, které váš soubor sehrál pro seniory v Divadle Karla Hackera, Praha 8.
   Představení se mi velmi líbilo. Herecké výkony, výprava, scéna - vše tvořilo harmonický celek. Opravdu jsem se dnes bavila. A věřte, že jsem nebyla sama - soudě podle ohlasu diváků sedících kolem mne. 
   Jsem přesvědčena, že se nastudování setkává s příznivými ohlasy i u mladších ročníků, které mají Nerudovy povídky jako povinnou četbu.
   Přeji vám do budoucna spoustu dobrých nápadů a plné sály diváků!

                                                                                                                                                                                ing. M. Štiková
                                                                                                                                                                                Praha 3